Trasformo staat voor 'ik transformeer', verwijzend naar de persoonlijke veranderingstrajecten waar Trasformo voor staat. Trasformo is een inititatief van A&D Totaal en in het leven geroepen om individuen uit de particuliere markt te helpen om persoonlijke verandering tot stand te brengen. Trasformo doet dat door opgedane kennis uit de psychologie en neurowetenschappen toe te passen. De verandertrajecten worden uitgevoerd en begeleid door ervaringsdeskundigen. Daarnaast beschikken zij over relevante deskundigheid op het gebied van arbeid- en organisatiepsychologie, met als specialismen verandering, coaching en beïnvloeding.